Elektrorevize s.r.o. - Vítejte na stránkách

Naše společnost se specializuje na revize elektro na všechny druhy elektro zařízení. Můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti, kvalitní a rychlé provedení revizních prací, hlídání revizních lhůt, vypracování a vedení dokumentace v papírové či elektronické formě, přehlednou evidenci změřených zařízení štítky s čárovými kódy. Působíme na území celé České republiky.
Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015.

Elektrorevize s.r.o. - Welcome to our website!

Our company specializes in electrical inspection of all types of electrical equipment including electrical wiring, appliances, tools and conductors. We also perform installations, including fire proof plugs and more. We are authorized to issue reports and maintenance of documentation in paper or electronic form as well as clear record of measured devices with barcode labels. Our services are offered throughout the Czech Repupublic.
We hold the ISO 9001:2015 certificate.

Elektrorevize s.r.o. - Willkommen auf unserer Seite!

Unsere Firma spezialisiert sich auf alle Arten Revisionen von elektrischen Einrichtungen. Wir können langjährige Erfahrung anbieten, Qualität und schnelle Umsetzung von Revisionsarbeiten, Überprüfung von Revisionsfristen, Erstellung und Pflege von Dokumentationen in Papier- und elektronischer Form, eindeutige Verfolgung der gemessenen Barcode-Etiketten.
Wir besitzen das ISO 9001:2015 Zertifikat.

revize

 • spotřebiče s pohyblivým přívodem
 • elektroinstalace NN
 • elektrické zařízení pracovních strojů
 • prostředí s nebezpečím výbuchu
 • vysoké napětí
 • hromosvody
 • nouzové osvětlení

Ostatní

 • stanovení vnějších vlivů
 • analýza sítě
 • technický dozor elektro NN
 • požární ucpávky
 • elektromontáže

Školení

Provádíme kompletní školení a přezkoušení z vyhlášky 50/78 Sb.
Nutné doklady:

 • kopie dokladu o vzdělání,
 • kopii dosavadního osvědčení dle vyhlášky 50/78,
 • případně kopie ŽL
 • potvrzení o délce praxe
 • zdravotní potvrzení (formulář na potvrzení praxe a zdravotní potvrzení).

Reference

Certifikáty

kontakty

Elektrorevize s.r.o.
IČ: 05916992
DIČ: CZ 05916992
Palackého 3145/41
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika
e-mail: info@revize-elektro.com
Radovan Grabmüller
revizní technik
tel: + 420 601 561 411
rgrabmuller@revize-elektro.com

Mgr. Alice Zadražilová
office manager
tel: + 420 775 940 859
azadrazilova@revize-elektro.com